ΑΥΞΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο παρουσίασαν καθαρή αύξηση €332,1 εκ., καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,1%, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €174,9 εκ. τον Φεβρουάριο και ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,2%.

Σύμφωνα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο, το σύνολο των καταθέσεων τον τρίτο μήνα του έτους έφθασε στα €49,6 δισ.

Το σύνολο δανείων τον Μάρτιο (κάτοικοι εσωτερικού, κάτοικοι λοιπών συμμετεχόντων κρατών μελών και κατοίκων υπόλοιπου κόσμου) παρουσίασαν καθαρή αύξηση €132,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €139,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2017. Ανήλθαν το Μάρτιο του 2017 στα 55 δισεκ. Ευρώ έναντι 55,15 δισ. το Φεβρουάριο και 57,5 το Μάρτιο του 2016.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -5,1%, σε σύγκριση με -6,3% τον Φεβρουάριο 2017.

 

 

ΚΥΠΕ