ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν στην κοινοτική αγορά λειαντήρες, παιδική ηλεκτρική μοτοσικλέτα και γάντια κήπου που εμπεριέχουν κινδύνους στους χρήστες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση πρόκειται για μίνι ηλεκτρική μοτοσικλέτα κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας «Kid` zzz N` Quad` zzz» και τύπο / αριθμό “model ZZZ 350”, η οποία εντοπίστηκε στη Γαλλία και ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω ανεπαρκούς κάλυψης της αλυσίδας κίνησης στον πίσω τροχό με ενδεχόμενο εγκλωβισμού των ενδυμάτων ή/και των δακτύλων του παιδιού-χρήστη. Ο προμηθευτής προχώρησε σε διορθωτικά μέτρα.

Επίσης φορητός λειαντήρας ισπανικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας FELISATTI, ονομασίας Angle grinder, με τύπο / αριθμό AG115/1000, σειριακό αριθμό 10304.0080 έτος κατασκευής 02/2014, διαμέτρου Ø115mm και φορητός λειαντήρας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας SHARKS, ονομασίας UHLOVÁ BRÚSKA (`Angle grinder`), με τύπο / αριθμό “Model SH 950 SHK235 DB5008” έτος κατασκευής 2015 και διάμετρο Ø125mm, που εντοπίστηκαν στη Σλοβακία ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας καθότι, λόγω ανεπαρκούς μόνωσης, μέρη των προϊόντων δυνατό να καταστούν ηλεκτροφόρα. Επίσης, ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού καθότι ο προφυλακτήρας τους, δεν παρέχει επαρκή προστασία στον χρήστη σε περίπτωση θρυμματισμού του δίσκου με ενδεχόμενο τον τραυματισμό του χρήστη στα μάτια από ιπτάμενα θραύσματα. Η αρμόδια αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία τους, ενώ ο προμηθευτής ανακάλεσε τα προϊόντα από την αγορά.

Επίσης Φορητός λειαντήρας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας nupower EVOLUTION, με τύπο / αριθμό “Model NPE115 PL001040”, έτος κατασκευής 2014/29, διαμέτρου Ø115mm και γραμμικό κωδικό 8016738708059, ο οποίος εντοπίστηκε στη Σλοβακία ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι ο προφυλακτήρας δεν παρέχει επαρκή προστασία στον χρήστη σε περίπτωση θρυμματισμού του δίσκου, με ενδεχόμενο τον τραυματισμό του χρήστη στα μάτια από ιπτάμενα θραύσματα. Η αρμόδια αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος, ενώ ο προμηθευτής ανακάλεσε το προϊόν από την αγορά.

Τα ακατάλληλα γάντια κήπου, είναι κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας CUATRO GASA BEHOLI, με τύπο/αριθμό SL-600 και γραμμικό κωδικό 8436026597088 και εντοπίστηκαν στην Ισπανία και δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας, καθώς ενέχουν κίνδυνο εκδορών καθότι, λόγω λανθασμένης σήμανσης, δίνεται η εντύπωση στον χρήστη ότι το προϊόν του παρέχει προστασία από αιχμηρά αντικείμενα. Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας απαίτησε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

 

 

ΚΥΠΕ