ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Αυξημένη είναι την Παρασκευή η σκόνη στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τον Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο με ανακοίνωσή του καλεί το κοινό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο και τους εργοδότες να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τους εργοδοτούμενους τους.

Στην ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι στις «10 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00, οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα, ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν μεταξύ 27 μg/m3 και 239 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο)».

Ως εκ τούτου,προστίθεται, αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μg/m3 που καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι η τελευταία 24ωρη μέση τιμή για την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 κυμάνθηκε μεταξύ 17 και 44 μg/m3, ανάλογα με την περιοχή.

Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής επίδρασής τους στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) συμβουλεύονται όπως αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο που παρατηρείται.

Επίσης, απαιτείται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους. Επιπλέον, συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες και επιγραμμική (online) ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, βρίσκονται στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.airquality.gov.cy και στην εφαρμογή “Air Quality Cyprus“ για έξυπνα κινητά με λογισμικό Android.

 

 

ΚΥΠΕ